* Professionals Titulats i Col·legiats.

* experiència des 1.975

* oficina virtual 24 h. 365 dies a l'any.

* Pin d'accés per a seguiment de la cte. bancària de la Comunitat.

* No fem servir diners en efectiu. Tots els pagaments es fan mitjançant xec, transferència o domiciliació bancària.

* Exempció de pagament de despeses i / o comissions bancàries.

* Assessorament Jurídic propi.

* Departament de Corredoria d'Assegurances i tràmits de sinistres.

* Departament de Gestió d'Impagats.

* I molt més ……..

Els nostres diferencials de Servei